My Account

Login

Register

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Alina Cosmetics Nicka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Żyrardowie, ul. Tomaszewskiej 17. Z Administratorem można skontaktować się listownie (pod ww. adresem), telefonicznie (tel. 46 856 21 74) oraz mailowo (biuro@lovingeco.pl). W privacy policy Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.